FAQ-Wiki

V:Er is een fout gebeurd bij de omzetting naar een datum-/tijdformaat tijdens de import van scripts in SQL SERVER 2005

Als u de volgende fout ziet na uitvoering van de scripts:

Server: Msg 242, Level 16, State 3, Line 1

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] De conversie van een char-gegevenstype naar een datetime-type resulteerde in een datetime-waarde buiten het bereik.

De verklaring is beëindigd.

A:

Betekent dit dat u de taalinstellingen van de server moet wijzigen als volgt:

  1. Start Management Studio.
  2. Kies de server.
  3. Ga naar Security\Logins (Beveiliging/Logins).
  4. Kies de gebruiker die de database zal gebruiken en open het venster met de eigenschappen van die gebruiker.
  5. Selecteer English (Engels) als standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.
  6. Nu kunt u het script uitvoeren dat op uw harde schijf werd opgeslagen met SQL Server Recovery Kit. U kunt ook als alternatieve oplossing het programma opstarten in de uitvoeringsmodus voor databasescripts.
  7. Nu moet u de instellingen herstellen. Open het venster met eigenschappen van de betreffende gebruiker in Management Studio.
  8. Selecteer de standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.