FAQ-Wiki

V:Er is een fout gebeurd bij de omzetting naar een datum-/tijdformaat tijdens de import van scripts in SQL SERVER 2000

Als u de volgende fout ziet na uitvoering van de scripts:

Server: Msg 242, Level 16, State 3, Line 1

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] De conversie van een char-gegevenstype naar een datetime-type resulteerde in een datetime-waarde buiten het bereik.

De verklaring is beëindigd.

A:

Betekent dit dat u de taalinstellingen van de server moet wijzigen als volgt:

 1. Start Enterprise Manager.
 2. Selecteer de betreffende server en breng een verbinding tot stand.
 3. Open het eigenschappenvenster door met de rechtermuisknop te klikken en Properties (Eigenschappen) te selecteren.
 4. Open de tab Server Settings (Serverinstellingen).
 5. Selecteer English (Engels) als standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.
 6. Stop SQL server. Selecteer hiertoe Stop in het contextmenu en antwoord Yes (Ja) op de vraag Are you sure you wish to stop SQL Server service (Bent u zeker dat u SQL Server wilt stopzetten) in het bevestigingsvenster.
 7. Start SQL server. Selecteer hiertoe Start in het contextmenu.
 8. Nu kunt u scripts uitvoeren die op uw harde schijf werden opgeslagen met SQL Server Recovery Kit. U kunt ook het programma opstarten in de uitvoeringsmodus voor databasescripts.
 9. Nu moet u de instellingen herstellen. Open het eigenschappenvenster van de betreffende server in Enterprise Manager.
 10. Selecteer de standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.
 11. Stop SQL server. Selecteer hiertoe Stop in het contextmenu en antwoord Yes (Ja) op de vraag Are you sure you wish to stop SQL Server service (Bent u zeker dat u SQL Server wilt stopzetten) in het bevestigingsvenster.
 12. Start SQL server. Selecteer hiertoe Start in het contextmenu.