Fouten

Deze MDF-tool helpt om uiteenlopende databasefouten te repareren:

 • Corruptie op SQL Server-paginaniveau
 • Corruptiefout in SQL Server-tabel
 • Consistentiefouten voor de database gemeld door DBCC CHECKB
 • Corruptie op datapagina’s
 • Corruptiefout voor metadata
 • De header voor bestand xxx.mdf is geen geldige header voor een databasebestand.
 • De eigenschap voor de BESTANDSGROOTTE is incorrect. (Micosoft SQL Server, fout:5172)
 • Sql Server heeft een I/O-fout op basis van logische consistentie gedetecteerd: incorrecte controlesom. (Microsoft SQL Server, fout:824)
 • De volgende pointer van de IAM-pagina verwijst naar de Index Allocation Map (IAM)-pagina.
 • I/O-fout (slechte pagina-ID) gedetecteerd tijdens het lezen aan 0x###### in bestand Bestandsnaam.mdf.
 • Het bestand lijkt afgebroken te zijn door het besturingssysteem.
 • Tijdens de heruitvoering van een gelogde bewerking in database NaamDatabase is er een fout gebeurd aan logbestand-ID.