DownloadenWindows

Reparatietool voor Microsoft SQL Server

Een database van Microsoft SQL Server repareren

SQL Server Recovery Kit

SQL Server Recovery Kit helpt om beschadigde MDF-bestanden van alle versies van MS SQL Server te herstellen

Een beschadigd opslagbestand van Microsoft SQL Server herstellen

Een beschadigde/onderbroken database van Microsoft SQL Server repareren met SQL Server Recovery Kit. Stap-voor-stap instructies om data van een beschadigd *.mdf-bestand te herstellen:

 1. Downloaden SQL Server Recovery Kit hier: https://all-recovery-inc.com/download/SQLServerRecoveryKitInstall.exe
 2. Installeer SQL Server Recovery Kit
 3. Start SQL Server Recovery Kit
 4. Selecteer een beschadigd *.mdf-bestand
 5. Bekijk een voorbeeldweergave van de data die hersteld kon worden uit de beschadigde Microsoft SQL Server database
 6. Kies de methode voor data-export
  • Opslaan als SQL-scripts op de schijf
  • Het SQL-script direct uitvoeren op de database
 7. Kies de data die gerepareerd en opgeslagen moet worden
 8. Klik op Start Recovery (Herstel starten)
sql server reparatie

Hoe kan u een beschadigde Microsoft SQL Server-database herstellen?

De SQL Server Recovery Kit is een softwareoplossing voor beschadigde databasebestanden van MS SQL Server.

Kenmerken van de MDF-herstelsoftware:

 • Reparatie van onleesbare databases in de status Onderbroken
 • Reparatie van beschadigde SQL Server-databases van verschillende versies van Microsoft SQL Server: 7/2000/2005/2008/2008 R2/2012/2014/2016/2019
 • Herstel van de belangrijkste en meest waardevolle elementen van MS SQL-databases: datatypes, tabeldata, weergaven, opgeslagen procedures, aangepaste functies, triggers, indexen, primaire en vreemde sleutels, beperkingen enzovoort
 • Herstel van databases die opgesplitst zijn in verschillende bestanden (*.mdf + *.ndf)
 • Reparatie van beschadigde partitietabellen tijdens herstel van mdf-bestanden
 • De herstelsoftware voor SQL MDF kan de herstelde data direct exporteren naar Microsoft SQL Server
 • Herstelde data kunnen opgeslagen worden als SQL-scripts op een harde schijf
 • Directe export van data naar een nieuwe database
 • Selectie van specifieke data voor opslag
 • Herstel van een SQL Server met Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10/11 of Windows Server 2003/2008/2012/2016 en latere versies
 • De herstelsoftware voor MS SQL-databases beschikt over een interface in 14 verschillende talen
 • Voorbeeldweergave van herstelde objecten en data van een beschadigd MDF-bestand
 • Herstelt Uw Gegevens na een Ransomware Encyptie Aanval
 • MDF Viewer Tool

Een grondig geoptimaliseerde hersteltool voor SQL Server die in staat is om uiteenlopende beschadigde SQL-databases en *.mdf-bestanden te repareren.

Hoe een SQL Server-database herstellen na beschadiging

Om gegevens van een beschadigde SQL Server-database te herstellen, kunt u de nieuwste back-up gebruiken of u kunt de SQL Server Recovery Kit proberen gebruiken. Met grote waarschijnlijkheid kan SQL Server Recovery Kit de SQL Server-database herstellen naar zijn oorspronkelijke staat van vóór de beschadiging. Om dit te doen, moet u de volgende stappen volgen:

 1. Download, installeer en run de DEMO-versie van SQL Server Recovery Kit.
 2. Selecteer een beschadigd MDF-bestand voor analyse.
 3. Voer een analyse uit van een beschadigde SQL Server-database.
 4. Bekijk de lijst met herstelde tabellen.
 5. Bekijk gegevens uit herstelde tabellen.
 6. Bekijk de lijst met herstelde gebruikersobjecten.
 7. Configureer de opties voor gegevensopslag.
 8. Selecteer de gegevens en objecten die u wilt opslaan.
 9. Sla de gegevens op - beschikbaar in de premium versie.

Hoe een SQL Server-database herstellen

Als u snel het MDF-bestand van een beschadigde SQL Server-database moet herstellen, dan kan SQL Server Recovery Kit dit met een paar klikken doen. De herstelling van het MDF-bestand van een beschadigde SQL Server-database vindt plaats door gegevens van het beschadigde MDF-bestand van een SQL Server naar een nieuwe database te kopiëren en te herstellen of door SQL-scriptsbestanden op schijf te scheiden van elkaar. De tool herstelt of wijzigt de bestaande MDF-bestanden van SQL Server niet. Alle herstelde gegevens van *.mdf-bestanden worden overgebracht naar een nieuwe database of SQL-scriptbestanden.

Vereisten:

 • Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10/11 of Windows Server 2003/2008/2012/2016 en latere versies
 • Microsoft SQL Server: 7/2000/2005/2008/2008 R2/2012/2014/2016/2019

Antwoord:

Er zijn twee manieren om gegevens op te slaan, ondersteund door de SQL Server Recovery Kit:

 1. U kunt SQL scripts naar de harddisk opslaan, zij zullen database objecten aanmaken, tabellen, bijvoorbeeld en gegevens in deze tabellen invoegen.
 2. U kunt ook scripts starten in databases, gedefinieerd door gebruikers, deze scripts zijn geschreven in de SQL taal.

Let op dat SQL scripts verschillend kunnen zijn, ondanks het feit dat ze gebaseerd zijn op dezelfde bestanden van de database. Dit gebeurt omdat de syntax bijzonderheden beiden in de queries, die worden uitgevoerd voor een directe connectie met de server door middel van ADO en in SQL queries, uitgevoerd in de Query Analyzer omgeving dat wordt geleverd met de MS SQL Server (het gebruik van “:”, het Go commando, etc.). De eerste manier is betrouwbaarder en de tweede manier, die is gemakkelijker.

Converteren van gegevens naar scripts en het opslaan naar harde schijf

1. Opgeslagen gegevens mapping

Als u gekozen hebt om gegevens op schijf op te slaan, dan zal de SQL Server Recovery Kit een subdirectory aanmaken, die de naam van het bron MDF bestand zal omvatten, en deze subdirectory wordt in de gebruiker-gedefinieerde map aangemaakt en alle scripts zullen daar geplaatst worden. Alle scripts krijgen namen door middel van een regel, namen bestaan uit een word en een getal. Het woord geeft de rol aan van het script, het getal geeft het nummer aan. Er zijn vele script-types, bijvoorbeeld:

 • Types*.sql - scripts zullen datatypes aanmaken, gedefinieerd door gebruikers.
 • Tables*.sql - scripts zal tabellen aanmaken.
 • Indexes*.sql - scripts zullen primaire sleutels en indexen aanmaken.
 • ForeignKeys*.sql - scripts zullen vreemde sleutels aanmaken.
 • Procedure*.sql - scripts zullen opgeslagen procedures aanmaken.
 • Function*.sql - scripts zullen functies aanmaken, gedefinieerd door gebruikers.
 • View*.sql - scripts zullen views aanmaken.
 • Triggers*.sql - scripts zullen triggers aanmaken.
 • Data*.sql - scripts zullen gegevens in tabellen invoegen.

Het script volgnummer omvat geen bruikbare gegevens, het verwijst niet naar een script-uitvoervolgorde of enige andere informatie. Deze getallen worden alleen gebruikt om gegevens te splitsen en het op te slaan in een variëteit van kleine documenten in plaats van een groot bestand. Gebruikers kunnen de maximum bestandsgrootte definiëren met een SQL script. Temeer, gebruikers dienen notitie te nemen van de nummering van de databestanden. Het moet opgemerkt worden, dat ieder bestand van het datatype gegevens kan bevatten voor slechts een tabel. Bestanden met volgnummers bevatten alle gegevens voor iedere tabel.

Noot: Als er getallen missen voor sommige bestanden, dan betekent het dat sommige tabellen geen gegevens bevatten.

2. Script uitvoer volgorde

In dit plaatje kunt u de aanbevolen volgorde van scriptuitvoer zien:

De script-uitvoervolgorde hangt af van de bestaande beperkingen voor bestaande gegevens en structuren van de tabel. Let alstublieft op bij deze factoren:

 1. Specificeer alstublieft de bijbehorende primaire sleutel, als u een twee sleutel wil aanmaken. Ten gevolge van dit feit, worden deze verrichtingen opgeslagen in verschillende bestanden, die in deze volgorde gestart moeten worden.
 2. Voor de creatie van indexen en secundaire sleutels, worden de tabellen gevuld. Dit is verplicht, omdat een referentiële integriteitscontrole wordt verricht, wanneer een tabel met een gedefinieerde secundaire sleutel wordt gevuld. Wanneer tabellen met secundaire sleutels worden gevuld voor tabellen met corresponderende primaire sleutels, dan ontstaat er een fout. Voorts kenmerkt deze methode een andere bijzonderheid. Als herstelde gegevens conflicteert met de primaire sleutel, unieke indexen, etc., dan zal de tabel in dit geval toch met gegevens gevuld worden, maar beperkingen zullen niet aangemaakt worden (index, primaire sleutel, etc.). Als gebruikers een ander gedrag vereisen, dan kunnen ze zelf een script-uitvoervolgorde selecteren.
 3. Procedures, Functions, Views en Triggers object creatie in een database heeft wat moeilijkheden, omdat deze objecten verfijnde en netelige afhankelijkheden kunnen hebben. Procedures kunnen refereren aan andere Procedures, Views kunnen refereren aan Functies, Triggers kunnen refereren aan alle objecten. Dat is waarom een programma niet kan helpen om de verwarring op te lossen. Gebruikers moeten alle afhankelijkheden handmatig vinden en de SQL scripts in de vereiste volgorde gebruiken. Een andere mogelijkheid bestaat uit het meerdere malen uitvoeren van alle scripts in deze groep, totdat alle error messages verdwijnen.

3. Install.bat file

Het install.bat bestand is gecreëerd voor de automatische uitvoering van alle scripts. Dit bestand voert alle scripts uit, die eerder door de tool werden opgeslagen. De volgorde van de uitvoering van de scripts zal hetzelfde zijn, als van toepassing op de database. Dit batch bestand vereist dat de isqlw utility wordt geïnstalleerd, het is deel van de client van MS SQL Server. Specificeer a.u.b. de Server name, Database name, Username en Password parameters voor het bestand install.bat op de commandoregel. Bijvoorbeeld: install.bat SQLServer SQLDatabase SQLUser SQLUserPassword

Let op:
 1. Parameters moeten gescheiden worden met een spatie. Als een parameter zelf een spatie bevat, dan zou u het moeten omvatten met dubbele aanhalingstekens.
 2. De parametervolgorde kan niet aangepast worden.
 3. Als het install.bat bestand uitgevoerd wordt zonder parameters, dan kunt u een korte handleiding inzien, hoe dit bestand te starten.

4. InstallTrusted.bat

Als u wilt inloggen op Microsoft SQL Server via uw Windows-account, kunt u het bestand InstallTrusted.bat gebruiken. Het bestand InstallTrusted.bat file heeft twee parameters: Server name, Database name.

Voorbeeld van gebruik: installtrusted.bat SQLServer SQLDatabase. U vindt meer informatie over inloggen via uw Windows-account hier: https://docs.microsoft.com/nl-nl/sql/relational-databases/security/authentication-access/principals-database-engine?view=sql-server-2017

Antwoord:

Een database repareren in MS SQL Server format vanaf verschillende bronbestanden

Een database in MS SQL Server format bevat een of meerdere bestanden. Er zijn meerdere types bestanden: hoofd gegevens bestand (met *.mdf standaard extensie) secundaire gegevens bestand (met *.ndf standaard extensie) en een transactie log bestand (met *.ldf standaard extensie). Als u gegevens zou willen repareren met de SQL Server Recovery Kit, dan dient u het pad naar alle secundaire gegevensbestanden te specificeren en het hoofdgegevensbestand. Het kan gedaan worden met de Open File dialoogbox.

Fig.1

Als een corrupte database het hoofd gegevens bestand bevat, een secundair gegevensbestand(-en) en een transactie log bestand, dan dient u het hoofd gegevensbestand te selecteren van het *.mdf formaat en alle secundaire gegevensbestanden van het *.ndf formaat (zie fig. 2).

Fig.2

Antwoord:

Er is veel RAM geheugen vereist om grote MS SQL databases te herstellen. De ontwikkelaar bevelen aan om grote databases te herstellen op computers met genoeg vrij geheugen. Het geheugen dat gebruikt wordt door het programma moet niet minder zijn dan de omvang van het bestand dat u aan het herstellen bent gedeeld door 500 plus 20-100 Mb om het programma uit te laten voeren. Dat betekent, als u tracht een .mdf bestand te herstellen met de grootte van 100 Gb, dan moet de computer tenminste ( 100 Gb / 500) + 120 Mb = 320 MB vrij geheugen.

Antwoord:

Om deze fout te herstellen, dient u:

 1. Sla de gegevens op als scripts.
 2. Run het bestand install.bat met alle noodzakelijke parameters vanaf de commandoregel.
 3. Zie de response bestanden (*????.sql.txt) om uit te vinden welke scripts nog niet succesvol zijn uitgevoerd.
 4. Laad scripts uitgevoerd met fouten in de Query analyzer vanaf Microsoft SQL Server en probeer ze daar uit te voeren. Nadat u een foutmelding hebt gekregen, zou u moeten ontdekken welk commando de fout veroorzaakt. Als dit commando gegevens ongeldige data beschrijft dan kunt u het simpelweg van het bestand verwijderen. Anders zou u het script, uitgevoerd met fouten en een screenshot van de Query analyzer naar de ontwikkelaars moeten sturen. Daarnaast kan het later noodzakelijk zijn om het bron *.mdf bestand naar de ontwikkelaars te sturen om het probleem te bestuderen.

Antwoord:

 • Als een waarde in een primaire sleutelveld niet correct is (als het bijvoorbeeld negatief is of tientallen keren groter dan alle andere waarden), betekent dit dat de brongegevens ernstig beschadigd waren en niet compleet konden worden hersteld.
 • Als er gedupliceerde waarden voorkomen in primaire sleutelvelden, betekent dit dat het programma bladen hersteld heeft met gegevens die bestemd waren verwijderd te worden in de database (mdf-, ndf-bestanden). Er was echter geen markering dat het blad met de gegevens moest worden verwijderd. Daarom recupereert het programma data van alle bladen. Dit leidt echter tot overtollige herstelde gegevens. De ontwikkelaars van SQL Server Recovery Kit konden geen criteria vinden om overtollige gegevens weg te filteren. In dit geval ligt de uiteindelijke beslissing over welke overtollige gegevens in de herstelde database verwijderd moeten worden bij de databasebeheerders en/of softwareontwikkelaars.

Antwoord:

De tool isqlw.exe is een component van het MS SQL Server-pakket. U kunt altijd de nieuwste versie van MS SQL Server downloaden op de site van Microsoft en de nodige componenten installeren op de computer. Met de demoversie van MS SQL Server die u downloadt van de Microsoft-site kunt u de componenten gebruiken binnen de termijn die in de EULA wordt opgegeven.

Als u de geschikte tools vindt op Microsoft.com, kunt u Query Analyzer donwloaden en installeren van op onze website. Deze download is beschikbaar op: https://all-recovery-inc.com/download/isqlwInstall.exe

Antwoord:

Het is mogelijk dat er nog iets is gebeurd met uw MDF-bestand tussen de proef en de registratie (herstel door andere software of iets anders). U kunt dit nagaan door het bestand uit te voeren met de demoversie op een andere computer.

Als u de volgende fout ziet na uitvoering van de scripts:

Server: Msg 242, Level 16, State 3, Line 1

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] De conversie van een char-gegevenstype naar een datetime-type resulteerde in een datetime-waarde buiten het bereik.

De verklaring is beëindigd.

Antwoord:

Betekent dit dat u de taalinstellingen van de server moet wijzigen als volgt:

 1. Start Enterprise Manager.
 2. Selecteer de betreffende server en breng een verbinding tot stand.
 3. Open het eigenschappenvenster door met de rechtermuisknop te klikken en Properties (Eigenschappen) te selecteren.
 4. Open de tab Server Settings (Serverinstellingen).
 5. Selecteer English (Engels) als standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.
 6. Stop SQL server. Selecteer hiertoe Stop in het contextmenu en antwoord Yes (Ja) op de vraag Are you sure you wish to stop SQL Server service (Bent u zeker dat u SQL Server wilt stopzetten) in het bevestigingsvenster.
 7. Start SQL server. Selecteer hiertoe Start in het contextmenu.
 8. Nu kunt u scripts uitvoeren die op uw harde schijf werden opgeslagen met SQL Server Recovery Kit. U kunt ook het programma opstarten in de uitvoeringsmodus voor databasescripts.
 9. Nu moet u de instellingen herstellen. Open het eigenschappenvenster van de betreffende server in Enterprise Manager.
 10. Selecteer de standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.
 11. Stop SQL server. Selecteer hiertoe Stop in het contextmenu en antwoord Yes (Ja) op de vraag Are you sure you wish to stop SQL Server service (Bent u zeker dat u SQL Server wilt stopzetten) in het bevestigingsvenster.
 12. Start SQL server. Selecteer hiertoe Start in het contextmenu.

Als u de volgende fout ziet na uitvoering van de scripts:

Server: Msg 242, Level 16, State 3, Line 1

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] De conversie van een char-gegevenstype naar een datetime-type resulteerde in een datetime-waarde buiten het bereik.

De verklaring is beëindigd.

Antwoord:

Betekent dit dat u de taalinstellingen van de server moet wijzigen als volgt:

 1. Start Management Studio.
 2. Kies de server.
 3. Ga naar Security\Logins (Beveiliging/Logins).
 4. Kies de gebruiker die de database zal gebruiken en open het venster met de eigenschappen van die gebruiker.
 5. Selecteer English (Engels) als standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.
 6. Nu kunt u het script uitvoeren dat op uw harde schijf werd opgeslagen met SQL Server Recovery Kit. U kunt ook als alternatieve oplossing het programma opstarten in de uitvoeringsmodus voor databasescripts.
 7. Nu moet u de instellingen herstellen. Open het venster met eigenschappen van de betreffende gebruiker in Management Studio.
 8. Selecteer de standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.

Antwoord:

Als u datatabellen kopieert of herstelt van een MSDB-database op een nieuwe server, kunt u geen DTS-pakketten herstellen omdat die interne verbindingen hebben met de uitvoeringscontent van de server waarop ze werden aangemaakt en gebruikt vóór de migratie. Om DTS-pakketten te kopiëren tussen servers, moet u VB-scripts gebruiken. Het programma SQL Server Recovery Kit is niet geschikt om DTS-pakketten te herstellen.

Antwoord:

SQL Server Recovery Kit detecteert automatisch de serverversie waarop de database werd gebruikt. Als de database gebruikt werd op MS SQL Server 2000, schrijft het programma de isqlw-tool naar de opgeslagen scripts voor import in de nieuwe database. Als de database gebruikt werd op MS SQL Server 2005 of hoger, wordt de sqlcmd-tool gebruikt in de scripts. Als u data wilt importeren in een database op een server met een andere versie dan de oorspronkelijke, moet u de tool voor de betreffende server gebruiken:

 • Isqlw - voor MS SQL Server 2000
 • Sqlcmd - voor MS SQL Server 2005 en hoger

Antwoord:

 1. Start SQL Server Management Studio.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Databases in Object Explorer.
 3. Klik op Attach (Verbinden).
 4. Klik op Add (Toevoegen).
 5. Selecteer het mdf-bestand en klik op Ok.
 6. Klik op Ok.
 7. Wacht tot de bewerking voltooid is.

Antwoord:

SQL Server Recovery Kit kan deels of volledig informatie herstellen van .MDF/.NDF bestanden van Microsoft SQL database versleuteld door ransomware virussen.

SQL Server Recovery Kit ontsleutelt gegevens niet.

Over het algemeen is gegevens ontsleuteling niet toepasbaar in deze gevallen.

SQL Server Recovery Kit kan, echter, bruikbaar zijn ingevallen wanneer het MDF bestand deels versleuteld was. Virussen versleutelen doorgaans slechts de header en/of het begin van bestanden vanwege hun grote formaat. In deze gevallen, als slechts de header of een deel van het MDF bestand versleuteld was, kan SQL Server Recovery Kit behulpzaam zijn. Het programma analyseert alle gegevensblokken en verzamelde gegevensstructuur in het bestand. Daarna recreëert het de originele gegevensstructuur en de gegevens zelf, als dat mogelijk is.

Microsoft SQL Server MDF bestandsstructuur

Is het Mogelijk om Gegevens te Herstellen van een MDF Bestand na een Aanval door een Ransomware Virus?

Er is geen garantie dat u 100% van de gegevens of een deel van de gegevens kan herstellen door het programma te gebruiken. Om een duidelijk antwoord op die vraag te krijgen, moet u de DEMO versie van SQL Server Recovery Kit downloaden, het versleutelde MDF bestand specificeren en wachten tot de analyse van het bestand klaar is.

Wanneer de analyse van het .mdf bestand in de DEMO versie van het programma voltooit is, komt er een volledige preview van de gegevens beschikbaar die gehaald kan worden van het bestand.

Opmerking:

De klantenservice afdeling van Recovery Toolbox informeert dat normaal gesproken, ransomware programma’s alleen de header van het database bestand versleutelen vanwege de grootte van het bestand. Daardoor is het vaak mogelijk om bijna het gehele bestandsstructuur te herstellen en bijna alle informatie van het bronbestand.

Selecteer een te herstellen bestandsnaam of voer de bestandsnaam in. Naam bronbestand (.mdf)

Gelieve de herstelmodus en eigenschappen van de doelbestemming te kiezen

Inhoud van het Microsoft SQL Server-bronbestand. Druk op Herstel starten (Start Recovery) om de resultaten op te slaan

Selecteer een corrupte database in MS SQL Server formaat om gegevens van te herstellen

Preview de gegevens, die verkregen kunnen worden van corrupte bestanden met de *.mdf extensie

Kies de methode van het exporteren van gegevens

Kies de informatie, die gerepareerd en bewaard zou moeten worden